Flykten slutar här.

Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda.
Skriv under för att göra barn­konventionen till svensk lag.

Hittills har 63662 skrivit under. Läs mer om kampanjen

Tack!

Nu har såhär många skrivit under:
63662

Den 24 oktober överlämnas underskrifterna till regeringens barnrättsutredning.